MY WAY
NEXI BUSINESS ACCOUNT

Revolving kredit

Fleksibilni kredit koji omogućava korisnicima otplatu troškova dinamikom osobnih financijskih prilika

Visa Revolving kartica oblikuje se prema Vašem životnom stilu! Koristite je uz osobni kreditni limit koji je utvrđen procjenom Vaše kreditne sposobnosti i ovisi o Vašim prihodima.

Što je revolving kredit? 

Revolving kredit ili, u doslovnom prijevodu kredit koji se stalno obnavlja, na raspolaganju Vam je prilikom korištenja Visa Revolving kartice ili Visa Croatia Airlines Revolving kartice. Svaki trošak umanjuje iznos kredita, a svaka Vaša uplata otvara prostor novim kupnjama.

Prednosti revolving kredita 

Odobreni iznos revolving kredita, izražen u eurima, na raspolaganju Vam je od dana izdavanja kartice. Sami odlučujete kada ćete i u kojem iznosu iskoristiti dodijeljeni kredit. Možete ga iskoristiti na prodajnim mjestima odjednom ili postupno koristeći karticu. Kamata se ne obračunava na odobreni kredit u cijelosti, već na iskorišteni dio kredita. Možete platiti mjesečno i više od 5 %, čak i cijeli iznos. Revolving kredit je kredit za koji nisu potrebni uobičajeni instrumenti osiguranja plaćanja - jamci, depozit i dr. Revolving kredit je po načinu korištenja vrlo sličan korištenju dopuštenog prekoračenja po tekućem računu.

Što je kreditni limit
To je maksimalni dodijeljeni Vam iznos do kojeg možete kupovati Visa Revolving karticom. Karticu koristite do visine odobrenog kredita, odjednom ili postupno, ovisno o Vašim željama i potrebama. Visina kreditnog limita utvrđuje se procjenom kreditne sposobnosti korisnika, a najniži mogući iznos je oko 800 eura. Vaš osobni kreditni limit utvrđen je procjenom Vaše kreditne sposobnosti, a u slučaju potrebe za njegovim povećanjem ili smanjenjem javite se u naš Kontakt centar.

Kako podmirivati Vaše mjesečne račune
Sami odlučujete o dinamici otplate. Mjesečne račune ćemo Vam ispostavljati u iznosu od 5 % (najmanje 18 eura) od učinjenih troškova, odnosno preostalog dijela duga. Svakom uplatom minimalnih 5 % (18 eura), umanjujete glavnicu iskorištenog dijela kredita i oslobađate sredstva za novu potrošnju. Naknade, kamate, članarine i upisnine ne umanjuju raspoloživi iznos kredita i dospijevaju na naplatu u cijelosti s prvim sljedećim računom.

Kako obračunavamo kamate

Kamata se obračunava samo na iskorišteni dio kredita. Godišnja kamatna stopa na učinjene troškove je fiksna, a obračunava se od trenutka primitka troška iz prodajnog mjesta u PBZ Card. 

Uvjeti kreditiranja

Iznos odobrenog kredita u eurima   –   Godišnja kamatna stopa

                          800 – 7.900 eura.    –     7,00% (EKS 7,23%)

Ako u cijelosti i u dospijeću podmirite utrošeni dio kredita, kamata na troškove iz zadnjeg računa neće biti obračunata. Osim toga, prilikom obračuna Vaše mjesečne obveze, kamatu ne pripisujemo glavnici iskorištenog dijela kredita.

Kreditna sposobnost korisnika 
Visina kreditnog limita utvrđuje se procjenom kreditne sposobnosti korisnika i ovisi o Vašim prihodima (molimo Vas da priložite kopiju potvrde o visini Vaših primanja – platne liste, odreska od mirovine, razreza poreza) i osobnim podacima koji su navedeni prilikom popunjavanja pristupnice.

Podizanje gotovog novca

Visa Revolving kartica nudi podizanje gotovog novca uz mogućnost otplate revolving kreditom. I dalje Vam je dostupna mogućnost podizanja gotovog novca u jednakom iznosu i vremenskom okviru od 30 dana kao i do sada, a unutar raspoloživog iznosa revolving kredita. Podignuti iznos gotovog novca u prethodnom obračunskom razdoblju moći ćete platiti odjednom u slučaju da se odlučite platiti ukupno zaduženje po računu/izvatku, ili će saldo iskorištenog kreditnog limita biti uvećan za iznos podignutog gotovog novca, od kojeg je mjesečno obvezno podmiriti 5 % ili minimalno 18 eura.

Obročna otplata bez kamata i naknada 

Prilikom kupnje na rate svaka pojedinačna rata će dospijevati na naplatu mjesečno u cijelosti s prvim sljedećim računom/izvatkom. Vaš mjesečni račun/izvadak sadrži specifikaciju svih troškova kao i do sada. Ako koristite revolving funkcionalnost, tj. plaćate samo minimalnu mjesečnu obvezu, molimo Vas  uplate vršite prema primljenoj uplatnici, a ako želite platiti više ili Vaše mjesečne račune želite plaćati u cijelosti, potrebno je obratiti pozornost na stavku „Ukupan iznos zaduženja”.

Prijavite se na newsletter i prvi saznajte naše akcije!

Potvrđujem da sam upoznat/a i suglasan/a sa Zaštitom i obradom osobnih podataka

Unošenjem gore navedenih podataka, suglasni ste da PBZ Card iste podatke može obrađivati u svrhe dostave marketinških materijala (newslettera). Svoju privolu za ovu obradu možete u svakom trenutku povući putem za to predviđene poveznice (linka) u svakom pojedinom primjerku newslettera ili putem web forme koja se nalazi ovdje. Napominjemo da će odjava biti aktivna najkasnije unutar sedam radnih dana od zaprimanja.

Pitajte nas Kontakti

Kontakti

Kontakti
Korisnici premium Visa kartica

Korisnici premium Visa kartica

Poslovni partneri

Poslovni partneri

Odnosi s medijima

Odnosi s medijima

Službenik za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka

Korisnici premium Visa kartica

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422

Radno vrijeme Kontakt centra:

od ponedjeljka do petka od 8 do 19 sati
subotom od 8 do 16 sati

Pitajte nas!
Poslovni partneri

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

Ugovaranje prihvaćanja kartica – PBZ Card d.o.o.


01/ 61 24 499 prodaja@pbzcard.hr

Operativna podrška – Nexi Croatia d.o.o.


01/ 61 24 277 info.prodajnamjesta@nexigroup.com

Podrška u knjiženju i obradi transakcija – Nexi Croatia d.o.o.


01/ 61 24 433 prihvatkartica.transakcije@nexigroup.com
Odnosi s medijima

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 63 63 077 pr.pbzcard@pbz.hr

Web: Media centar

Službenik za zaštitu podataka

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

zop@pbzcard.hr