MY WAY
PBZ CARD BUSINESS ACCOUNT

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)


IZVOD IZ VAŽEĆIH* UVJETA OSIGURANJA

(1) OSIGURANE OSOBE

Osigurane osobe su osnovni i dodatni korisnici navedenih osobnih Premium Visa te poslovnih Premium Visa kartica izdavatelja PBZ Carda: 

Premium Visa Gold kartica, Premium Visa Gold vezana uz tekući račun u PBZ d.d., Visa kartica sa srcem, Premium Visa Platinum, Premium Visa Platinum vezana uz tekući račun u PBZ d.d., Visa Gold Croatia Airlines, Visa Business Gold, Visa kartica za obrtnike, Visa Business Platinum i Premium Visa Infinite. 

Osiguranje počinje od 24.-tog sata dana zaključenja Ugovora o korištenju Visa kartice te prestaje istekom 24.-tog sata dana prestanka Ugovora o korištenju Visa kartice, neovisno o razlogu prestanka. 

Pokriće vrijedi po korisniku Visa kartice, odnosno za osobe koje imaju više kartica uzima se samo pokriće po kartici s višim pokrićem.

(2) VINKULACIJA POLICE RADI PODMIRENJA POTRAŽIVANJA PO KARTICI

Polica kolektivnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) korisnika Visa kartica, vinkulirana je u korist PBZ Carda, koji pridržava pravo iz iznosa odštete najprije namiriti sve tražbine koje ima prema osiguraniku – korisniku kartice. 

(3) OSIGURANI IZNOS

Kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) korisnika Visa kartice, primjenjuje se prema sljedećim uvjetima:

Za korisnike Premium Visa Infinite kartice:

 • do 100.000,00  kn za slučaj trajnog invaliditeta uslijed nezgode, bez samopridržaja 
 • do 50.000,00 kn za slučaj smrti uslijed nezgode
 • do 30.000,00 kn uslijed smrti neovisno o uzroku, za pokriće troškova nastalih po kartici, izuzev smrti uslijed nezgode

Za korisnike Premium Visa Platinum kartice, Premium Visa Platinum kartice vezane uz tekući račun u PBZ d.d., Visa Gold Croatia Airlines kartice i Visa Business Platinum kartice: 

 • do 60.000,00 kn za slučaj trajnog invaliditeta uslijed nezgode, bez samopridržaja 
 • do 30.000,00 kn za slučaj smrti uslijed  nesretnog slučaja (nezgode)
 • do 9.000,00 kn uslijed smrti neovisno o uzroku, za pokriće troškova nastalih po kartici, izuzev smrti uslijed nezgode

Za korisnike Premium Visa Gold kartice, Premium Visa Gold kartice vezane uz tekući račun u PBZ d.d., Visa kartice sa srcem, Visa Business Gold kartice i Visa kartice za obrtnike:

 • do 10.000,00 kn za slučaj smrti uslijed nezgode
 • do 3.000,00 kn uslijed smrti neovisno o uzroku, za pokriće troškova nastalih po kartici, izuzev smrti uslijed nezgode 

Osiguratelj: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. kontakt telefon: 0800 25 80, radnim danom 8:00 - 18:00.

Opći uvjeti za kolektivno osiguranje korisnika kartica izdavatelja PBZ Card d.o.o. od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) 1.10.2021.

Opći uvjeti za kolektivno osiguranje korisnika kartica izdavatelja PBZ Card d.o.o od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) 1.9.2020.

Vaša pitanja vezana za osiguranje možete uputiti i posredniku u osiguranju ANO d.o.o.*, Zagreb, pbzcard@ano.hr.

Napomena: Osiguratelj za policu kolektivnog osiguranja korisnika Visa kartica izdavatelja PBZ Carda od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) je Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

PUTNO OSIGURANJE

Kolektivno putno osiguranje za korisnike Premium Visa kartica u zrakoplovnom prijevozu

Osiguratelj:

UNIQA osiguranje d.d.

 

UVODNE ODREDBE

Korisnici Premium Visa kartica (niže navedenih) osigurane su osobe prema uvjetima kolektivnog putnog osiguranja za korisnike Visa kartica izdavatelja PBZ Carda u zrakoplovnom prijevozu po posebnim uvjetima kod UNIQA osiguranja i  dodatno korisnici Premium Visa Infinite kartica izdavatelja PBZ Carda osigurane su osobe za slučaj potrebe nužne medicinske pomoći u inozemstvu neovisno o prijevoznom sredstvu.

IZVOD IZ VAŽEĆIH UVJETA OSIGURANJA:

(1) OSIGURANE OSOBE

Osigurane osobe su osnovni i dodatni korisnici navedenih osobnih Premium Visa te poslovnih Premium Visa kartica izdavatelja PBZ Carda:

Premium Visa Infinite kartice, Premium Visa Platinum kartice, Premium Visa Platinum kartice vezane uz tekući račun u PBZ d.d., Visa Business Platinum kartice, Visa Gold Croatia Airlines kartice, Visa Croatia Airlines revolving kartice, Visa Business Gold kartice i Visa kartice za obrtnike.

Osiguranje počinje od 24.-tog sata dana zaključenja Ugovora o korištenju Visa kartice te prestaje istekom 24. –tog sata dana prestanka Ugovora o korištenju Visa kartice, neovisno o razlogu prestanka.

Pokriće vrijedi po korisniku Visa kartice samo u slučaju ako je trošak plaćen Visa karticom, uključujući i situaciju kada je avionska karta plaćena bilo osnovnom bilo s njom povezanom dodatnom karticom, a putnik je korisnik jedne od tih kartica. U tom slučaja putnik se smatra osiguranikom. Pokriće vrijedi po korisniku Visa kartice, odnosno za osobe koje imaju više kartica uzima se samo pokriće po kartici s višim pokrićem. U slučaju da je trošak plaćen Premium Visa Infinite karticom, pokriće za slučaj nužne medicinske pomoći vrijedi za putovanja svim prijevoznim sredstvima (ne samo kod zrakoplovnog prijevoza).

(2) OSIGURANI SLUČAJEVI

 • slučaj trajnog gubitka prtljage u zrakoplovnom prijevozu – međunarodni promet
 • slučaj kašnjenja prtljage u zrakoplovnom prijevozu –međunarodni promet
 • slučaj kašnjenja leta – međunarodni promet
 • slučaj zdravstvenog osiguranja osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu (nužna medicinska pomoć)

Isključuje se odšteta za kašnjenje predane prtljage pri povratku u mjesto koje gravitira mjestu boravišta.

(3) OSIGURANI IZNOS

Za korisnike Premium Visa Infinite kartice:

 • Za slučaj trajnog gubitka prtljage u zrakoplovnom prijevozu Osiguratelj će korisniku, mimo nadoknade zrakoplovne tvrtke za trajno izgubljenu prtljagu, nadoknaditi iznos od 7.000,00 kn (sedam tisuća kuna).
 • Za slučaj kašnjenja prtljage na odredište više od 6 (šest) sati od završetka leta Osiguratelj će korisniku, neovisno o eventualnoj nadoknadi koju će korisnik dobiti od zrakoplovne tvrtke, nadoknaditi iznos od 3.500,00 kn (tri tisuće petsto kuna). 
 • Za slučaj kašnjenja leta više od 4 (četiri) sata, odnosno ako je uplaćeni let prebukiran ili otkazan, a prijevoznik u istom roku nije osigurao alternativan način prijevoza, Osiguratelj će korisniku platiti iznos 1.000,00 kn (tisuću kuna).
 • Za slučaj potrebe nužne medicinske pomoći u inozemstvu Osiguratelj će korisniku nadoknaditi troškove u iznosu do godišnjeg limita od 75.000,00 kn (sedamdeset pet tisuća kuna) po osiguraniku po osigurateljnoj godini.

Za korisnike Premium Visa Platinum kartice, Visa Business Platinum kartice, Premium Visa Platinum kartice vezane uz tekući račun u PBZ d.d., Visa Gold Croatia Airlines kartice i Visa Croatia Airlines revolving kartice:

 • Za slučaj trajnog gubitka prtljage u zrakoplovnom prijevozu Osiguratelj će korisniku, mimo nadoknade zrakoplovne tvrtke za trajno izgubljenu prtljagu, nadoknaditi iznos od 4.000,00 kn (četiri tisuće kuna).
 • Za slučaj kašnjenja prtljage na odredište više od 6 (šest) sati od završetka leta Osiguratelj će korisniku, neovisno o eventualnoj nadoknadi koju će korisnik dobiti od zrakoplovne tvrtke, nadoknaditi iznos od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna).
 • Za slučaj kašnjenja leta više od 4 (četiri) sata, odnosno ako je uplaćeni let prebukiran ili otkazan, a prijevoznik u istom roku nije osigurao alternativan način prijevoza, Osiguratelj će korisniku platiti iznos 500,00 kn (petsto kuna).
 • Za slučaj potrebe nužne medicinske pomoći u inozemstvu Osiguratelj će korisniku nadoknaditi troškove u iznosu do godišnjeg limita od 37.500,00 kn (trideset sedam tisuća petsto kuna) po osiguraniku po osigurateljnoj godini.

 

Za korisnike Visa Business Gold kartice i Visa kartice za obrtnike

 • Za slučaj trajnog gubitka prtljage u zrakoplovnom prijevozu Osiguratelj će korisniku, mimo nadoknade zrakoplovne tvrtke za trajno izgubljenu prtljagu, nadoknaditi iznos od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna).
 • Za slučaj kašnjenja prtljage na odredište više od 6 (šest) sati od završetka leta Osiguratelj će korisniku, neovisno o eventualnoj nadoknadi koju će korisnik dobiti od zrakoplovne tvrtke, nadoknaditi iznos od 1.000,00 kn (tisuću kuna).
 • Za slučaj kašnjenja leta više od 4 (četiri) sata, odnosno ako je uplaćeni let prebukiran ili otkazan, a prijevoznik u istom roku nije osigurao alternativan način prijevoza, Osiguratelj će korisniku platiti iznos 350,00 (tristo pedeset kuna).
 • Za slučaj potrebe nužne medicinske pomoći u inozemstvu Osiguratelj će korisniku nadoknaditi troškove u iznosu do godišnjeg limita od 18.750,00 kn (osamnaest tisuća sedamsto pedeset kuna) po osiguraniku po osigurateljnoj godini.

 

(4) PREDUVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSIGURANINU

Pravo na osigurninu korisnik osiguranja stječe uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

 1. Da je avionska karta plaćena s Visa karticom obuhvaćenom ovim osiguranjem, uključujući i situaciju kada je avionska karta plaćena bilo osnovnom bilo s njom povezanom dodatnom karticom, a putnik je korisnik jedne od tih kartica. Tada se putnik smatra osiguranikom. U slučaju da je trošak plaćen Premium Visa Infinite karticom, pokriće za slučaj nužne medicinske pomoći u inozemstvu je neovisno o prijevoznom sredstvu.
 2. Da je osigurani slučaj nastupio u razdoblju važenja Visa kartice.
 3. Da je osiguranik pribavio dokaze temeljem kojih je moguće nedvojbeno utvrditi da on ima pravo na osigurninu.

Takvim dokazom se smatra potvrda o nastanku slučaja osiguranog ovim Ugovorom, u originalu izdana i ovjerena od strane zrakoplovne tvrtke ili račun(i) medicinske ustanove tamo gdje je primjenjivo.

Osiguratelj: UNIQA osiguranje d.d. 

Vaša pitanja vezana za osiguranje možete uputiti i posredniku u osiguranju ANO d.o.o., Zagreb, pbzcard@ano.hr.

Napomena: Osiguratelj za policu putnog osiguranja korisnika Visa kartica je Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. do 30.6.2021. Osiguratelj za policu putnog osiguranja korisnika Visa kartica je UNIQA osiguranje d.d. od 1.7.2021.

Osnovni i dodatni korisnici Visa Revolving i Visa Croatia Airlines revolving kartica 1.9.2020. prestaju biti osigurane osobe od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

 

Uvjeti kolektivnog putnog osiguranja - 1.7.2021.

Opći uvjeti za kolektivno osiguranje korisnika kartica izdavatelja PBZ Card d.o.o. od posljedica nesretnog slučaja

Prijavite se na newsletter i prvi saznajte naše akcije!

Potvrđujem da sam upoznat/a i suglasan/a sa Zaštitom i obradom osobnih podataka

Unošenjem gore navedenih podataka, suglasni ste da PBZ Card iste podatke može obrađivati u svrhe dostave marketinških materijala (newslettera). Svoju privolu za ovu obradu možete u svakom trenutku povući putem za to predviđene poveznice (linka) u svakom pojedinom primjerku newslettera ili slanjem poruke na adresu: info@pbzcard.hr. Napominjemo da će odjava biti aktivna najkasnije unutar sedam radnih dana od zaprimanja.

Pitajte nas Kontakti

Kontakti

Kontakti
Korisnici kartica

Korisnici kartica

Poslovni partneri

Poslovni partneri

Odnosi s medijima

Odnosi s medijima

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Korisnici kartica

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Za korisnike PBZ Card Premium Visa kartica


01/61 24 422 01/ 61 19 351 info@pbzcard.hr
Poslovni partneri

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Odjel prodaje


01/ 61 24 499 01/ 61 19 351 prodaja@pbzcard.hr

Odjel upravljanja POS mrežom


01/ 61 24 277 01/ 61 19 351 info.prodajnamjesta@pbzcard.hr

Direkcija podrške kartičnom poslovanju


01/ 61 24 433 01/ 61 19 351 prihvatkartica.transakcije@pbzcard.hr
Odnosi s medijima

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Odnosi s medijima


01/ 63 63 077 01/ 61 19 351 pr.pbzcard@pbz.hr
Službenik za zaštitu osobnih podataka

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 35

Službenik za zaštitu osobnih podataka


01/63 63 080 01/ 61 19 35 zop@pbzcard.hr