MY WAY
PBZ CARD BUSINESS ACCOUNT

Putujte bezbrižno, jer pazimo na Vas gdje god se nalazili

 

Ovim uslugama PBZ Card osigurava za Vas medicinsku pomoć, pravnu pomoć u slučaju potrebe, osobne usluge te putnu pomoć izvan Republike Hrvatske.

Global Assist uslugama mogu se koristiti korisnici osobne Premium Visa Gold kartice, Visa kartica sa srcem, Visa Revolving i Visa Croatia Airlines revolving kartica, korisnici Visa Business Gold kartice te Visa kartice za obrtnike, izvan Republike Hrvatske.

Korisnik se za Global Assist uslugu može obratiti 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu na telefonski broj 0049 89 500 70 107 - Axa Assistance. Usluga će biti pružena na engleskom i njemačkom jeziku.


Medicinska pomoć

Obavijesti o nazivima, adresama, telefonskim brojevima liječnika opće prakse i specijalista, bolnica, klinika, stomatologa, stomatoloških klinika, usluga za invalidne osobe, dobavljača kontaktnih leća, ljekarna i sl. Ako stanje korisnika ili okolnosti to zahtijevaju, Inter Partner Assistance može uputiti liječnika na mjesto gdje se korisnik zatekao, s time da troškove liječenja podmiruje korisnik sam.

U slučaju potrebe Inter Partner Assistance pomoći će pri organizaciji prijama u bolnicu te ako bude nužno garantirati troškove liječenja s time da će se za troškove teretiti kartica korisnika shodno prethodnom odobrenju od strane PBZ Carda. U slučaju nepredviđene bolesti, ako se lijekovi ne mogu naći na licu mjesta, Inter Partner Assistance pokušat će ih nabaviti i dostaviti korisniku, s time da korisnik snosi troškove lijekova. U slučaju gubitka ili uništenja kontaktnih leća ili naočala, Inter Partner Assistance organizirat će nabavku novih prema potrebi. Za slučaj gubitka recepata za lijekove Inter Partner Assistance pokušat će organizirati njihovu nabavku i zamjenu.

Pravna pomoć u slučaju potrebe

Ako se korisnik nađe u zatvoru ili mu prijeti opasnost od zatvora u slučaju prometne nesreće, Inter Partner će pomoći pri pronalaženju odvjetnika i ako treba, akontirati njegove troškove do maksimalnog iznosa od 1.000 USD za koje će se teretiti kartica korisnika. U istom slučaju Inter Partner Assistance može za korisnika uplatiti kauciju do najviše 10.000 USD, s time da će se za te troškove teretiti kartica.

Osobne usluge

Inter Partner Assistance će korisniku pružiti obavijesti potrebne za pripremu putovanja, obavijesti o vizama, potrebi cijepljenja, carinskim propisima, tečajevima stranih valuta, porezima, adresama i telefonskim brojevima veleposlanstava i konzulata, prevoditelja. U slučaju potrebe Inter Partner Assistance može organizirati prevođenje s time da će se za troškove prevodioca teretiti kartica korisnika.

Putna pomoć

U slučaju krađe i gubitka gotovine, putničkih čekova i kartica, Inter Partner Assistance će pružiti pomoć do visine od 1.000 USD, za koje će teretiti karticu. Inter Partner Assistance će proslijediti hitne poruke korisnika prijateljima, obitelji i poslovnim suradnicima u Hrvatskoj. Korisniku će pružiti pomoć u pronalaženju izgubljene prtljage. U slučaju gubitka ili krađe putnih i prijevoznih dokumenata Inter Partner Assistance će pružiti pomoć u njihovu nadomještanju, odnosno pribaviti nove prijevozne dokumente s time da njihove troškove snosi korisnik.

 

Obavijest o promjenama na policama osiguravatelja Inter Partner Assistance SA (IPA) s primjenom od 1. siječnja 2020. godine

Prijavite se na newsletter i prvi saznajte naše akcije!

Potvrđujem da sam upoznat/a i suglasan/a sa Zaštitom i obradom osobnih podataka

Kontakti
Korisnici kartica

Korisnici kartica

Poslovni partneri

Poslovni partneri

Odnosi s medijima

Odnosi s medijima

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Korisnici kartica

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Za korisnike PBZ Card Premium Visa kartica


01/61 24 422 01/ 61 19 351 info@pbzcard.hr
Poslovni partneri

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Direkcija upravljanja prodajnom mrežom


01/ 61 24 433 01/ 61 19 351 info.prodajnamjesta@pbzcard.hr

Direkcija prodaje


01/ 61 24 499 01/ 61 19 351 prodaja@pbzcard.hr
Odnosi s medijima

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Odnosi s medijima


01/ 63 63 077 01/ 61 19 351 pr.pbzcard@pbz.hr
Službenik za zaštitu osobnih podataka

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 35

Službenik za zaštitu osobnih podataka


01/63 63 080 01/ 61 19 35 zop@pbzcard.hr